Välkommen till det Nationella fotografregistret. Här finns uppgifter om i första hand avlidna svenska fotografer vars fotografier finns bevarade vid arkiv, bibliotek och museer. Registret har utvecklats och underhålls av Nordiska museet.
  
 
Efternamn/
firmanamn
Förnamn
Född Från Till
Död Från Till
  
Ort
Specifikation
Tid, ort Från Till
Fritext
Visa poster från